ŽITIE SVOJEJ PRAVDY SPOLU S MENOM DUŠE


„Jedinečnosť“ definujem ako: autentické vyjadrenie a zosúladenie s vašou pôvodnou esenciou Duše.

Čo si pod tým predstaviť, čo tým myslím, je byť v súlade s VAMI ako s Vašim Vyšším Ja, Dušou, Pravdou… Môžeme to nazvať tou najzákladnejšou iskrou svetla vo Vás.

Jeden z dôvodov prečo nežijeme svoju Pravdu, je že nie sme vychovávaní k tomu, aby sme boli jedineční, sme vychovaní, aby sme prežili a zapadli. V mnohých prípadoch jednoducho nepoznáme nič lepšie – opakujeme príklady, ktoré nám boli odovzdané. Kráčame po cestách, ktoré sa zdajú byť bezpečné. No smieme to aj zmeniť. Kedykoľvek.

Všetko to začína uvedomením si, že jedinečnosť nie je niečo, čo robíte – pochádza z toho, kým ste. Už to tam je – chcete byť poznaná a videná.

Tak ako veľmi túžite poznať svoju Dušu, vaša Duša túži poznať Vás.

Začnite si klásť otázky, ako napríklad:

 • Kto som naozaj?
 • Čo naozaj chcem?
 • Prečo som tu?
 • Kto som vo svojej pravde?

Preskúmajte všetko, v čo veríte, na čo ste sa doteraz spoliehali.

Platí to stále? Slúži Vám to stále?


Dovoľte si všetko prehodnotiť a vyskúšať nové veci.

A práve na tejto ceste Vás môže krásne viesť Meno Duše. Ukáže aj tie jemné odtiene ukazujúce nesúlad, či pohnútku z malej zmene. A všetko sa ráta. Aj drobné vybočenie z radu. Skúste si len na malú chvíľu predstaviť, že dnešným dňom to tu končí. Koľko vecí odkladáte na „až potom“? Svetelný kód Vám zasvieti na tie body v živote, kde sa učíte spoznávať samé seba. Jemnými, neistými krokmi, no nevzdávate to. Viete, že ak Vás Vaša Duša vedie, potom ste na tej správnej Ceste pre seba.


Ako sa odovzdať svojej Duši?

V spirituálnych kruhoch sa o tom často hovorí, no čo to skutočne znamená?

Môj uhol pohľadu môže byť prínosný a môžete to vidieť úplne inak a aj to bude úplne v poriadku.


A ak radšej počúvate, tak si pustite podcast na YT.


Ako to vyzerá v praxi, ak sa ponoríme do procesu odovzdania? Neznamená to, že si sadneme so založenými rukami, budeme meditovať, vizualizovať a „ono sa to stane“. To v žiadnom prípade, i keď sa to navonok tak môže javiť.

Koľkokrát ste si v živote povedali, že niekomu ide niečo ľahko, nič pre to dosiahnutie neurobil, zaplatil to bohatý manžel, či rodičia. Nikdy nič nie je zadarmo. Vždy je za oponou niečo. Niečo za niečo. Je ako keď vypíšete bianco šek. Nikdy neviete, čo naspäť za to dáte a kedy sa tak stane. Akcia = reakcia. Skôr, či neskôr poznáte dôsledok.

Odovzdanie je ako taká pomôcka v procese učenia a chápania života. Že nemáme tu až takú moc ako sa domnievame. Ak by to tak bolo, už dávno tu nemáme chudobu, nerovnosti, klimatické problémy a pod.

Kapitulácia je zasvätenie. Keď ste vyzvaní k odovzdaniu, znamená to, že vaša Duša vás žiada, aby ste sa priblížili. Takže odovzdanie je nástrojom zosúladenia duše: skrze odovzdanie sme postrčení Božstvom a privedení do vyššieho súladu s naším osudom. Niekedy je odovzdanie jediným spôsobom, skrze ktorý môžeme prísť do našej pravdy a žiť ju.


Ak si aj poviete, že ste tvorcovia svojej reality, tak len čiastočne máte pravdu. Vnímam, že prínosnejšie by bolo pomenovať si to ako SPOLUTVORENIE. Sme veľmi dôležití a zároveň sme malinké zrnko vo Vesmíre.

Pri manifestovaní tancujeme medzi a spolu s mužskou a ženskou energiou v nás. Tá mužská preniká, vychádza von, ukazuje a tá ženská prijíma, vstrebáva a vťahuje do vnímavosti.

Sú veci, ktoré máme pod kontrolou a ktoré sú našou zodpovednosťou – takto napíname naše tvorivé energetické svaly a zažívame radosť z toho, že môžeme veci uskutočniť. No zároveň nesmieme zabúdať, že sú aj situácie, keď jediná vec, ktorá zostáva, je vzdať sa, pustiť kontrolu, pretože nie všetko sa dá vytvoriť a „zmanifestovať“, kedy chceme a ako chceme.

Musíme akceptovať, že je tu tiež niečo väčšie a že väčšia sila je vaša Duša.

Tá pracuje denne, 24/7 a bdie nad našim osudom, plánom, poslaním.


.

Odovzdanie vás zbaví všetkých mylných predstáv o tom, čo chcete, koho chcete, čo je pre vás určené a čo nie. V konečnom dôsledku je to o zosúladení vašich osobných ľudských túžob a vašej vôle s túžbami, plánom a cestou vašej duše a potom umožniť, aby to všetko bolo zlúčené s Božou vôľou a Božím plánom pre vás. To je pre mňa zosúladenie. Je to živá modlitba: nech chcem presne to, čo pre mňa chce moja duša, a nech to odráža moje najvyššie dobro a najvyššie dobro zo všetkých.

Veľmi dôležitý bod je POKORA a vnímanie, že je tu niečo, čo nás presahuje. Nemusíte trucovito stáť a kopať do dverí, ktoré sa vám ani nemajú v pláne otvoriť. Namiesto toho ustúpte si z cesty a dovoľte Duši, nech vás vedie.

Ak je vo vašom živote niečo, čo cítite, že je zaseknuté, niečo, čo ste skúšali a snažili sa vytvoriť bez úspechu, zastavte sa. Zosúlaďte sa so svojou dušou. Ak ste aplikovali svoju mužskú silu na situáciu a nehýbala sa, možno nastal čas použiť svoju ženskú silu a odovzdať sa tomu, ako a kedy je v živote jej čas pre zmenu a prijatie.

Kapitulácia otvára dvere, vytvára kvantové skoky. Spája vás s vyššími časovými líniami, pretože odovzdanie je portálom, cez ktorý sa s vami vaša Duša dostane do kontaktu a vedie vás k vašej najzázračnejšej časovej osi.

Odovzdanie je spoluvytváranie, ktorého ste aktívnym účastníkom. Vašou úlohou nie je zasahovať a spájať minidetaily, ktoré sú aj tak mimo vašej kontroly, ale zostať bdelou a vnímavou Bytosťou voči svojmu vedeniu.

Viem a rozumiem, že pre niektorých ľudí môže byť odovzdanie spojené s bolesťou alebo minulými spomienkami na to, že boli nútení vzdať sa svojej moci, dôverovať nesprávnej osobe, vzdať sa slobody. Ak je toto váš príbeh, pozývam vás, aby ste si dali milosť uzdravenia a vyliečenia. Najprv vytvorte bezpečie pre seba a znova nájdite svoju silu.


Prajem vám na vašej Ceste Poznania mnoho radosti a vytrvalosti. Verte, že to stojí za to. Nechať sa viesť procesom i keď výsledok nemáte zaručený. To je pointa odovzdania a dôverovania.

Bude mi cťou a radosťou stretnúť vás počas našej spolupráce, alebo v mojich programoch.

Prajem krásne a tvorivé dni.

S láskou k nám,

M.

Najťažšie je umlčať hlavu

Bože, ako to všetko zvládnuť? Kedy mám konať a kedy to odovzdať, nech sa deje vôľa tvoja?

Ak je všetko prepojené a všetko so všetkým súvisí, tak i ja som v tom koncepte zahrnutá. V tom pokoji, zvnútra prichádzajú odpovede. Hmm, to je fajn, keď je aj život naokolo v pohode. Lenže čo keď je v hlave ako vo včeľom úli? Tisíc myšlienok a milión úloh. STOP. Zastaviť, stáť, pohov. Nádych. Výdych. Predsa sa nemám kam hnať. V tomto škrečkovom kolese predsa nemusím zotrvávať. Smiem vystúpiť. To bolo jedno z najväčších uvedomení pred rokmi. Môžem si sama dávať svoje ciele a stavy, v akých chcem byť.

A to najvýraznejšie uvedomenie bolo: Prestaň sa opravovať. Prestaň sa zbavovať negatívnych pocitov. Prestaň to chcieť meniť.

Stačí, ak to v sebe prijmeš také, aké to je.

Negatívne myšlienky stratia moc, ak ich k sebe neprijmeš, nepozveš ich k sebe. Odídu, rozplynú sa. Ak nenaskočíš na vlnu rozvíjania drámy v hlave. Ak niečomu naopak venuješ svoju pozornosť, to narastá.A tak aj bolo. V tom okamihu nastal kľud, (seba)prijatie a mier. Vo mne. V mysli, v tele, v srdci.

A odvtedy sa k tomu uvedomeniu vraciam. Už je mi to prirodzené aj príjemné. Zastavovať sa a zvedomovať si, že si to ja vytváram tie stavy. A ak je niečo, čo ovplyvniť viem, tak to aj urobím. V reále, nielen v myšlienke sediac na gauči. Z gauča totiž zmeny neprichádzajú. Len tým, že isté veci začnem robiť inak, než doteraz. A ty môžeš tiež.

Všetko je v hlave a tá nie je nepriateľ.

Kľud a mier je v nás neustále. Až tak nezáleží totiž na tom, čo sa mi v živote deje, ale na tom, ako ja na to reagujem. A to ovplyvňovať môžem. Z Priestoru poznania z miesta vo mne, kde je pokoj, mier, nič tam nechýba, ani nie je navyše.

Prestala som klásť odpor. Uvoľnila tlak a dôverovala, že všetko pracuje v môj prospech. Nech sa deje vôľa vyššia, ktorá je vo mne tvorená a ktorej som súčasťou.


Predstav si to, ako taký láskavý REŠTART, ktorý začína teraz. A ten máš k dispozícii tiež.


Ako spoznať ľudí, ktorí vystúpili z kruhu opakujúcich sa vzorcov?

Pozorujem seba, svoje okolie, prírodu i ľudí. Baví ma to a čerpám odtiaľ pre mňa potrebné vhľady, nástroje a uvedomenia.

Naposledy som sa zamýšľala nad tým, ako sa odlišujú ľudia, ktorí sa už netočia v kruhu bez opakovania programov (bude sa to diať, kým nepochopíme).


 1. Nehovoria dookola tie isté príbehy z minulosti, ani netúžia po uznaní zvonku. Sú vďační a poučení z príbehov, aké zažili, no už sa k nim nepotrebujú vracať.
 2. Pustili energiu nespracovaných emócií, nepotrebujú to ventilovať a vylievať špinu na iných. Nemajú tendenciu obviňovať.
 3. Majú v sebe detskú hravosť, zvedavosť a chuť učiť sa novým veciam. Radi sa smejú a sú aj spontánni.
 4. Nie sú arogantní a povýšení, naopak cítiť z nich láskavosť, úctu a pokoru.
 5. Majú skutočný záujem o druhých ľudí, nie sú len zahľadení do seba a svojich potrieb.
 6. Nehľadajú dokonalosť, ani sa nesnažia napasovať do škatuliek. Autenticita je im prirodzená.
 7. viac samotári, nevyhľadávajú davy, ani hluk. Nemajú potrebu manipulovať, ani mať moc nad inými.
 8. Uvedomujú si, že nikdy nikoho neprehádajú (vnútri si daný človek môže i tak svoje myslieť, len vám prikývne, aby mal pokoj) a vedia, že osobná skúsenosť je neprenosná.
 9. Svojou činnosťou prispievajú spoločnosti, na rôznych úrovniach menia kolektívne Vedomie.
 10. Vo svojom srdci majú hlbokú túžbu po Poznaní toho, kým skutočne sú. Zväčša majú prirodzenú autoritu, nepotrebujú aby ich iní stavali na piedestál a tlieskali.
 11. Na svojej Ceste Poznania kráčajú čo najviac v prítomnom okamihu a vedia, že tak činia z úrovne srdca, mysle, tela i Duše.

Pre hlbšie spojenie sa so sebou a svojou Dušou vedia aj cesta 7 meditácií. Ak Ťa zaujíma, ako si tvoriť svoj život podľa seba, máš možnosť. Každý tu máme vlastnú slobodnú vôľu a voľbu, ako na čo bude reagovať.

Ak cítiš volanie pre bližšie spojenie sa so svojou Dušou, aby Ťa viedla, potom si tu správne a si vítaná.

 1. Meditácia pre spojenie sa s božskou iskrou
 2. Meditácia pre zvýšenie energie a vibrácií
 3. Meditácia pre hojnosť a bohatstvo
 4. Meditácia pre nádherný deň plný zázrakov
 5. Meditácia na prepis finančného vzorca
 6. Meditácia: Robím, čo milujem a milujem, čo robím
 7. Meditácia: Keď ma moja Duša vedie

+ bonus: 13 spôsobov ako sa cítiť lepšie a vitálnejšie

Si presne tam, kde si zaslúžiš vo svojej vibračnej zhode.

„Mati, mne sa stále nedarí nájsť svoje poslanie. Už tak veľmi by som chcela dať výpoveď, už to tam nevydržím. S hnusom ráno vstávam, obliekam sa a doslova sa doplazím do kancelárie. Čo mám robiť?“

.

Každý dostávame to, čo si zaslúžime. V tom najlepšom a najúprimnejšom zmysle slova.

Na čo väčšinu času myslíme, to aj žijeme. Nestačí na chvíľku afirmovať, na chvíľku vizualizovať, na chvíľku čokoľvek iné robiť. Všetko chce svoj čas a aj naše vnútorné prenastavenie chce čas.

.

Dôležité je Tvoje porozumenie sebe samej. Všetci sme tu sami za seba a to poslanie tkvie aj v objasňovaní a napĺňaní toho, čo naša Duša tu chce tvoriť. So sebou na „druhý breh“ si nič materiálne nevezmeme, no skúsenosti, zážitky a poznania áno.

.

Vždy máme možnosť voľby (minimálne tú, ako sa v rôznych situáciách cítime a chceme cítiť) a v čase, kedy sa rozhodujeme pre zmenu v živote, je náš strach na jednej strane pochopiteľný a na druhej strane ho dokážeme prekonať. Ako? Jednoducho tak, že tú danú zmenu urobíme. A sledujeme, či sa situácia vyvíja podľa našich predstáv a tvorenia, alebo ….. opäť môžeme niečo zmeniť. Odporúčam dať nejaký čas, aby si veci dosadli, aby ste reálne aj výsledky videli a neboli hrrr do všetkého, čo vám napadne. Tiež som bola v tom, že včera bolo neskoro. 🙂

.

Čo môže okamžite pomôcť?

 • dôvera, že všetko pracuje v môj prospech
 • poznanie, že nikdy neuvidím všetky súvislosti
 • uvedomenie, že je lepšie nedokonalé niečo, ako dokonalé nič
 • dôvera a viera v seba a božstvo
 • práca so sebou, svojimi programami a vzorcami
 • pochopenie, že všetko má svoje fázy a že je potrebná aj aktivita, ale i odpočinok
 • spoznávanie seba a svojich darov, talentov a uplatňovanie ich do života
 • pripomenutie si, že nie som strom a môžem sa pohnúť z miesta „A“ na miesto „B“

.

Už si prihlásená do programu Spoznaj samú seba s ľahkosťou pierka?

Časy, kedy fungoval dril, makanie, tvrdý režim sú za nami. Poď tvoriť TO SVOJE, prečo si si sem prišla. Ak chceš niečo zmeniť vo svojom živote a byť v súlade so svojou Dušou, potom si tu správne.

Vždy totiž dostávame to, čo si zaslúžime a kde sme s čím vo vibračnej zhode. Naučím Ťa, ako to meniť tak, aby Ti to išlo ľahko, plynulo a najmä v súlade s Tvojim plánom Duše a poslaním.

.

Čo je dôležité pri zhmotňovaní prianí a ako to robím ja ?

Určite máš tiež nejaký sen, alebo víziu, ktorý by si chcela vo svojom živote privolať a konečne si ho užívať ? Možno je to viac lásky, zdravia, peňazí, alebo klientov, s ktorými sa Ti bude výborne spolupracovať … Máš toho teraz dosť za sebou a začínaš byť neistá.

.

Už si počula o nástenke snov ?

Hovoríš si afirmácie ? 

Myslíš pozitívne ?

Máš za sebou rôzne kurzy, alebo prečítané knihy ?

.

Možno si sklamaná a znechutená z tých postupov, pretože sa Ti nedarí zhmotniť si to svoje želanie. Úplne Ti rozumiem, pretože som si tým tiež prešla a viem, aké to je, keď sa nedarí. Dôvodov, pre ktoré sa tak deje, môže byť viac. Napr. nie je správny čas, možno si máš priať niečo iné, alebo tomu vo svojom vnútri neveríš

.

Každá máme v sebe nejaké vzorce presvedčení. Hlava povie, že je to v pohode, to máme zmáknuté, tým sa netreba ani zaoberať. No pokiaľ sa tá želaná zmena neprejaví v Tvojej fyzickej realite, nie je niečo v poriadku. To je zákon príťažlivosti a hmoty.

.

Všetko si tvoríme samé a aj toto si blokuješ sama. Volá sa to vnútorný sabotér. Áno, je to tak, niekedy tak samé seba zneistíme, že nedôvera v splnenie priania sa rovná nule. Poznám ho aj ja dôverne. Niekoľko rokov bol môj verný spoločník. 🙁

.

Čo s tým vieš urobiť ? 

.

Teraz Ťa nechám nazrieť pod pokrievku do mojej tvorby. Pripravená ? 🙂 

.

Poďme na to:

1. Mám čo najpresnejšiu predstavu toho, čo chcem zhmotniť. Čím viac detailov si viem navnímať, tým lepšie. Prizvem k spolupráci myseľ, telo aj dušu – aj svoje podvedomie.

2. Prianie, zámer precítim v každej bunke svojho tela a prenesiem si ho do svojho srdca. Nechám pôsobiť 5 minút. 🙂 Žartujem, nechám ho tam a ukotvím v sebe tie hrejivé pocity.

3. Držím otvorené energetické pole pre moje želanie. Celý priestor vo mne, aj okolo mňa si bezpečne zapečatím svojím RITUÁLOM. Ak nepracuješ s rituálmi, môžeš otestovať aj silu svojej ukotvujucej myšlienky. 

4. Veľmi dôležitá časť na záver, že vždy keď pracujem so zámermi, tak si dávam do svojho poľa, aby bolo splnenie môjho želania pre dobro všetkých zúčastnených strán.

.

Je to jednoduché, pokiaľ vieš, čo robíš, ako to robíš a čo tým spôsobuješ. Veľmi podstatná časť. S mocou prichádza zodpovednosť a tu musím upozorniť na tzv. duchovnú pýchu. 

.

Ak Ťa zaujíma, ako pracujem so zámermi so svojimi klientkami, odporúčam prejsť na –> Rituál so zámerom. Niekedy si fakt stojíme samé v ceste a na svoje prekážky si nevidíme. Tak prečo si to neuľahčiť, keď sa to dá aj bez pocitu vydrenia a veľkej námahy ?

A teraz si predstav, že to všetko je možné aj pre Teba. Ideš do toho ?

–> VIAC INFORMÁCIÍ K RITUÁLU SO ZÁMEROM <–

Držím palce pri zhmotňovaní a daj mi vedieť, ako si dovoľuješ pre seba VIAC. Ak budeš sama sebou, tak sa otvoríš nádhernej tvorivej energii hojnosti a prosperity. 


–> VIAC INFORMÁCIÍ K RITUÁLU SO ZÁMEROM <–Ak sa Ti momentálne tento rituál na mieru nehodí, pozri aj na môj online minikurz –> ŽIVOT V HOJNOSTI. Je koncipovaný veľmi prakticky a zrozumiteľne. Žiadne marketingové omáčky, no veľká miera praxe a mojej vlastnej skúsenosti.

Sila ženy – Zraniteľnosť muža

SILA ŽENY – ZRANITEĽNOSŤ MUŽA

Žena vo svojej prejavenej sile je ako maják na mori, na ktorom sa zmieta muž, ktorý znovu objavuje svoju zraniteľnosť. Musel ju v sebe potlačiť a uzatvoriť, aby prežil, bojoval, lovil, víťazil …

.

V posledných rokoch bolo ženské prebudenie veľmi znateľné v spoločnosti. Vznikali mnohé ženské kruhy, kurzy, semináre. Ženy sa prepájali, podporovali, učili, otvárali, rástli … Už to nemusí byť zarytá feministka, ani utlačená chudinka. Svoje prebudenie žije každodenným životom v prítomnom okamihu. Nepovyšuje sa, no ani neponižuje.

.

Teraz sa tento proces prebúdza u mužov. Mnohí sú prekvapení, nevedia, ako s tým zaobchádzať. No samozrejme, keď po tisícročia bolo centrum zraniteľnosti uzavreté. Je dôležité, ako sa k nim stavajú ženy. Je jedno, či to bude partnerka, sestra, kamarátka …

.

Je tu riziko tzv. duchovnej pýchy. Ja ti ukážem, naučím ťa, poľutujem ťa, lebo teraz sa ti otvárajú dávne zranenia … Nie, takto isto nie.

.

MILÁ ŽENA, NIE SI TU NA TO, ABY SI MUŽA VYCHOVÁVALA. JE TO TIEŽ SAMOSTATNÁ DUCHOVNÁ BYTOSŤ. NEPOTREBUJE POUČKY. NEPOTREBUJE MANIPULÁCIU. NIE SI JEHO UČITEĽKA, ANI VELITEĽKA.

.

Ak má vzťah dozrieť do rovnováhy, tak si môže prechádzať rôznymi fázami. Môže byť karmický, transformačný, dvojplameň …

.

Pre začiatok bude stačiť, ak bude žena mužovi dôverovať, že to dokáže a bude sama ukotvená v sebe. Ako maják mu posvieti, no nebude sa pre neho meniť, premiestňovať a pod. Bude skrátka sama sebou.

.

UKÁŽE A DÁ MUŽOVI MOŽNOSŤ ABSOLÚTNEHO PRIJATIA, AK SI ON DOVOLÍ PREJAVIŤ SVOJU SKUTOČNÚ ZRANITEĽNOSŤ. CEZ LÁSKYPLNÉ PRIJATIE JE PRE NEHO BEZPEČNÝM PRÍSTAVOM. TAK SKUTOČNE, NIE CEZ MANIPULÁCIU, NIE CEZ DIVADIELKO. MUŽ TO VYCÍTI, KEDY JE NAOZAJ PRIJÍMANÝ TAKÝ, AKÝ JE A JE V ŽENSKOM BEZPODMINEČNOM OBJATÍ.

.

Sú vzťahy, ktoré nás majú naučiť byť v pravde so sebou. Preto si neklamme, že aj keď niečo nefunguje, tak budeme očakávať, že ten druhý sa zmení. Len my sami sa môžeme zmeniť. Ak budeme mať ten zámer a budeme na tom skutočne poctivo pracovať. Pretože akonáhle sa zmení naše vnútorné nastavenie, zmení sa aj vonkajší svet a ľudia okolo nás. Niektorí odídu, lebo už splnili svoju úlohu a iní zase prídu.

.

.

S láskou k nám,

M. ❤


Možnosť objednať si konzultáciu

ŽENA, AKÝ MÁŠ VZŤAK K SVOJEJ MATKE ?


 • Myslíš si, že si lepšia ?
 • Máš jej za zlé, čo ti spôsobila ?
 • Vravíš si, že nikdy nebudeš ako ona, no vo vypätých situáciách vravíš presne jej slová s jej intonáciou ?
 • Vzdávaš úctu Matke Zemi alebo na Nebi a vlastnej nie ?
 • Staráš sa o svoje deti lepšie než ona o teba ?

Nie, nechcem po tebe, aby si svoju matku milovala. Jej posolstvom nebolo urobiť ťa šťastnou, ale vnímavejšou, vedomejšou a na úrovní duši ste sa tak dohodli. Nie je tvoj nepriateľ.

Žiadna chyba v Matrixe. Svojich rodičov si vyberáme. Tak aj ty si si svoju mamu vybrala. Aj ona svoju atď.

Tak rovnakú úctu, akú vnímaš pri Zemi, alebo aj pri zvieracích mamách, rovnako to precíť aj voči svojej mame.

Prestaň klamať sama sebe. Pred sebou neutečieš.

Pozri sa do seba – ČO ŤA TVOJA MAMA NAUČILA ? Aj vďaka nej si taká, aká si.

S láskou k všetkým mamám.

ĎAKUJEM TI MAMI.


Tinka – Harmónia života

Keď si nebudeš vedieť poradiť, napíš mi, alebo sa objednaj na konzultáciu

PS: Platí aj pre mužov. Inak, ale platí.

.

.

.

OSOBNÝ ROZVOJ – dobrý sluha, zlý pán

Vraví sa, všetko s mierou. No tá hranica je veľmi tenká a ľahko sa dá prepadnúť do pasce. Zamotať sa do siete, ktorá nás už tak ľahko nepustí.Ako môžeme spoľahlivo rozpoznať, na akej strane sme ?

Napríklad aj, ak si denne vravíte:

“Musím na sebe makať.”

“Musím si spracovať karmu, rodové línie a záťaže.”

“Musím znížiť svoje ego.”

“Musím sa vibračne podvihovať.”

“Musím otvoriť svoje srdce. ”

“Musím na sebe pracovať, aby som bola viac ženou/mužom..”

“Musím meditovať/afirmovať/vizualizovať ….”

Už ? Dochádza to ?

.

Musím !!! Musím !!! Musííííííííím !!!

.

Ešte nie som pripravená.

Ešte nie som dosť dobrá.

Ešte nemám všetky informácie.

.

Bla bla bla 🙂

.

.

Kontaktuje ma množstvo žien, keďže toto je asi skôr ženská téma. Chodia na kurzy a semináre, hltajú mnoho kníh, majú veľa informácií. Vedia a vidia, koľko toho majú ešte na spracovanie, až ich to paradoxne brzdí vo vývoji. Tom skutočnom. Tak získavajú informácie, no neposúvajú sa. Teda teória zvládnutá, prax zaostáva.

.

Teraz je na mieste otázka PREČO?

.

Je to jednoduché.

Ak začíname s osobným rozvojom, začneme si veľa vecí a súvislostí uvedomovať, spracovávať a očisťovať sa od programu, že takí akí sme, nie sme v poriadku. A že nás treba OPRAVOVAŤ. Teda že sa my musíme začať opravovať.

.

Nastavenie u nás to aj podporuje, pretože ak má klient pocit, že NIE JE V PORIADKU a je ho treba OPRAVOVAŤ, tým viac peňazí, aj práce pre dotyčného.

.

Samozrejme, má to zmysel, sama sa venujem preto konzultáciám a živí ma to. No v každom prípade ponúkam klientovi možnosti, ako si vie už aj sám/sama pomôcť. Všetko to už aj máme v sebe. Jasné, je to proces, je to cesta, no toto si fakt sami prejdime. Nečakajme na zázraky, ani skratky.

Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. A tak to je vo všetkých odvetviach.

.

Tak ako sa z osobného rozvoja nezblázniť a urobiť si z neho „dobrého sluhu“?

.

Na začiatok si uvedomiť, že pokiaľ budem v nastavení „musím na sebe makať“, tak to nikdy neskončí a budem ako škrečok v kolese. Nikdy to nebude DOSŤ. To sa nedá!

Pokiaľ sa stále neprijímam taká aká som / taký, aký som, tak stále bojujem proti sebe a proti prúdu.

.

Čo ak stačí nebyť neustále v tlaku, že musím byť lepšia/lepší, že musím ísť stále hore za svojou lepšou svojou verziou svojho Ja. Čo ak sa stačí navrátiť k SEBE DOMOV. Pretože len tam nájdem ten POKLAD, ktorý som som mylne hľadala v tých seminároch, knihách, videách. Pretože, kto vie, možno je to všetko úplne inak a tí autori a kouči sa mýlia. 😉 A možno aj ja.

.

Áno, inšpirujme sa, no ponechajme si vlastnú hlavu, vlastné zmýšľanie a vlastný úsudok. Buďme SAMI SEBOU. Buďme pre seba tým láskavým sprievodcom. Bez náhlenia, bez pretvárky. Svojim tempom, kľudne aj pomalšie, než to má „sused“, pretože … ide len a len o nás.

Nik iný náš život nežije. Nik druhému nemôže nalinkovať, že len to je správne.

.

Všetko sa deje v súlade v božským načasovaním. Preto milá Bytosť, nepleť si na seba bič a netrestaj sa. Ty vieš, čo je pre teba správne a čo ťa posunie, podporí a pomôže na tvojej ceste poznania.

.

?UŽ TERAZ SI V PORIADKU.

?UŽ TERAZ SI DOSŤ DOBRÁ/DOBRÝ.

?UŽ TERAZ ŹIJEŠ TO, ČO MÁŠ.

?UŽ TERAZ JE TO TVOJ ŽIVOT.

?UŽ TERAZ VIEŠ, ČO TREBA UROBIŤ.

?UŽ TERAZ SI V PRÚDE DOKONALÉHO BYTIA A ŽITIA.

.

DOVOĽ SI TO A PRIJMI SA. ?

.

S láskou k nám

.

Tinka – Harmónia duše ❤

.

Aj takto spolu môžeme hovoriť na našich konzultáciách. Vytváram láskavý a bezpečný priestor pre Vašu sebarealizáciu.