Úspech nie je nikdy náhoda. Je to vždy vedomá voľba.

Skúste sa na chvíľku zamyslieť a spýtať sa samých seba: Aký život by som chcel/a žiť dnes ? Čo môžem urobiť dnes, aby som žil/a zajtrajšok taký, aký chcem? Aké možnosti mám už teraz ?

Dôležitý je prvý krok, proste začať robiť rozhodnutia. Tie, ktoré robíte práve teraz, každodenne ovplyvnia nielen to, ako sa cítite dnes, ale aj to, kým budete a kde budete o rok, o dva, päť, či desať.

„Nemusíte vidieť celé schodište, stačí ak spravíte prvý krok“

Úspešný človek hľadá, čo môže sám ovplyvniť a tomu sa potom vytrvalo venuje. Neskôr, keď dosiahne úspech, ostatní si možno povedia, že mal šťastie. No on vie, že tajomstvo jeho úspechu je v práci, každodenných krokoch a vedomej mysli.

Neúspešný človek nerobí nič a tak je ako malá loďka na mori, nechá sa len unášať. Roky sa mu nedarí uspieť a tak sa sám označí za smoliara. No nie je to smola, ale jeho pasivita, ktorá je za tým. Lenivosť je výhovorka. 

Read More