ŽITIE SVOJEJ PRAVDY SPOLU S MENOM DUŠE


„Jedinečnosť“ definujem ako: autentické vyjadrenie a zosúladenie s vašou pôvodnou esenciou Duše.

Čo si pod tým predstaviť, čo tým myslím, je byť v súlade s VAMI ako s Vašim Vyšším Ja, Dušou, Pravdou… Môžeme to nazvať tou najzákladnejšou iskrou svetla vo Vás.

Jeden z dôvodov prečo nežijeme svoju Pravdu, je že nie sme vychovávaní k tomu, aby sme boli jedineční, sme vychovaní, aby sme prežili a zapadli. V mnohých prípadoch jednoducho nepoznáme nič lepšie – opakujeme príklady, ktoré nám boli odovzdané. Kráčame po cestách, ktoré sa zdajú byť bezpečné. No smieme to aj zmeniť. Kedykoľvek.

Všetko to začína uvedomením si, že jedinečnosť nie je niečo, čo robíte – pochádza z toho, kým ste. Už to tam je – chcete byť poznaná a videná.

Tak ako veľmi túžite poznať svoju Dušu, vaša Duša túži poznať Vás.

Začnite si klásť otázky, ako napríklad:

  • Kto som naozaj?
  • Čo naozaj chcem?
  • Prečo som tu?
  • Kto som vo svojej pravde?

Preskúmajte všetko, v čo veríte, na čo ste sa doteraz spoliehali.

Platí to stále? Slúži Vám to stále?


Dovoľte si všetko prehodnotiť a vyskúšať nové veci.

A práve na tejto ceste Vás môže krásne viesť Meno Duše. Ukáže aj tie jemné odtiene ukazujúce nesúlad, či pohnútku z malej zmene. A všetko sa ráta. Aj drobné vybočenie z radu. Skúste si len na malú chvíľu predstaviť, že dnešným dňom to tu končí. Koľko vecí odkladáte na „až potom“? Svetelný kód Vám zasvieti na tie body v živote, kde sa učíte spoznávať samé seba. Jemnými, neistými krokmi, no nevzdávate to. Viete, že ak Vás Vaša Duša vedie, potom ste na tej správnej Ceste pre seba.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.