SPREVÁDZAM


Individuálna online konzultácia ROZHOVOR S DUŠOU – videohovor je k dispozícii pre rozpustenie blokov, tvorbu a rozpoznávanie nových možností, presvetlenie rodových línií, harmonizáciu vzťahov medzi partnermi, deťmi, rodičmi. Spoznanie dôvodov, čo nám druhí zrkadlia a prečo sú v našich životoch, aká je ich úloha, čo máme pochopiť prostredníctvom týchto vzťahov. Počas aktivačnej konzultácie máte priestor a môj čas len pre seba a o to rýchlejší a významnejší môže byť váš posun v živote.

Celkovo sa spojíme 5x, navyše je aj 5x podpora v priebehu práce. Individuálna online konzultácia ROZHOVOR S DUŠOU. Spoznanie dôvodov, čo nám druhí zrkadlia a prečo sú v našich životoch, aká je ich úloha, čo máme pochopiť prostredníctvom týchto vzťahov. Počas aktivačnej konzultácie máte priestor a môj čas len pre seba a o to rýchlejší a významnejší môže byť váš posun v živote.