Duchovné príčiny chorôb

Každá choroba má svoj význam. V hlbšom ponímaní by sme mali nájsť jej opodstatnenie, zmysel, k čomu nás nabáda samotná choroba. Skutočné uzdravenie neznamená len vonkajšie odstránenie príznakov, ale až príčina ochorenia.  Telo nám len symbolicky ukazuje, s čím presne máme problém a čo treba pochopiť.

Telo s nami neustále komunikuje. Najprv treba pochopiť, prečo choroba vznikla. Žiadna choroba nevznikla zo dňa na deň, i keď to tak občas vyzerá.

 

Dôležité je, aby sme sa riadili svojim srdcom, nie hlavou.

 

Keď nás niečo bolí, stíšme sa a vnímajme sami seba. Položte si otázky: Prečo ma to bolí? Čo mi chce telo povedať? Odpoveď príde. Je to to prvé, čo nám napadne. Náš vnútorný hlas, naša intuícia nám dodá správnu odpoveď.

Mentálne telo je tvorené energiou našich myšlienok, túžob, čiže aj strachu,  hnevu, nenávisti …  Vtedy samozrejme nie sme v harmónii,  čo vplýva na energie čakier. Harmonizáciou čakier, ktorej sa taktiež venujem je možné pracovať na odstránení blokov energie. Každá zo 7 hlavných čakier je spojená s fyzickým telom cez 7 žliaz. My už vieme zistiť duchovnú príčinu ochorenia orgánu tela, pretože každý orgán má svoju fyzickú funkciu, ktorá sa dá preniesť aj do duchovnej roviny.

 

Energia môže byť blokovaná na všetkých úrovniach:

 

Pokiaľ je energia (hnev, agresia, sexualita) blokovaná v myslení, smeruje to k bolestiam hlavy z napätia, k poruchám spánku a duše…

Energia blokovaná na úrovni telesných funkcií sa prejavuje napr. vysokým krvným tlakom…

Pokiaľ je energia blokovaná na úrovni nervov, je následkom roztrúsená skleróza, nervový tik, pásový opar alebo zápal sedacieho nervu…

Energia blokovaná v oblasti svalov, sa prejaví ochorením a prejavmi – reuma, úraz alebo ochrnutie…

 

Každý symptóm je výzva, aby sa človek obrátil do seba a dal telu správnu odpoveď na jeho posolstvo. Pokiaľ človek nájde správnu odpoveď, symptóm sa rozplynie do stratena. Prídete potom na to, že vaše telo je v skutočnosti dobrý priateľ, ktorý vás svojou „rečou“ prosí o pomoc.

 

Vedeli ste, že ?

Pri problémoch s hrdlom máme obavy prejaviť svoju tvorivosť a emócie. Nedokážeme povedať nahlas, čo chceme, preto to dusíme v sebe.

Pri horúčke na povrch vypláva zlosť a hnev.

Pri obezite cítime strach, potrebu ochrany, útek pred citmi, neistota, zavrhovanie seba samého. Snažíte sa zajedať nejaký problém, najčastejšie z detstva. Spomeňte si, kedy ste začali priberať. Stalo sa vám niečo zlé, čo ste nechceli vidieť, počuť a potrebovali ste to nejak zvládnuť, obrniť sa. Tuková hmota je to obrnenie.

Nespavosť je prejavom vôle chcieť všetko kontrolovať a neschopnosti uvoľniť sa.

 

Preto ak zmeníme svoj nesprávny postoj ( ale nie nasilu ), musíme to pochopiť a našim pochopením sa problém vyrieši. Každá choroba je výkrik našej duše, spôsob nášho myslenia.  Dnes je každý tým, čo si včera myslel a ráno bude tým, čo si myslí dnes. Za každou chorobou sa skrýva neriešený problém alebo neschopnosť sa správne rozhodnúť. Choroba znamená, že niečo v živote chýba.

 

Nasledovné fyzické prejavy od A po Z ukazujú ich duchovnú príčinu. Inšpirované knihami: „Miluj svoj život“ od L.Hay a „Čo ti chce povedať choroba“ od K.Tepperweina. Podľa známeho liečiteľa a terapeuta je každá choroba výrazom disharmónie nášho vedomia. To, čo za bežných okolností považujeme za chorobu, je v skutočnosti iba jej príznak, jej telesný prejav. Symptóm nás prostredníctvom reakcií tela presne informuje o tom, kde sme stratili vnútornú rovnováhu.

*************

 

Absces – vred: Nepríjemné myšlienky o krivdách, urážkach a pomste.

Afty: Nevyslovené jedovaté slová a obviňovanie.

Akné: Odmietanie seba samého a odpor voči sebe. Problémy s nadväzovaním vzťahov, telesný konflikt, duchovné znečistenie.

Alergia: Prehnaná precitlivenosť, agresivita, obrana, potlačená chuť k útoku, strach zo života.

Alkoholizmus: Pocit viny a neschopnosti, preťaženia, zavrhovanie i hľadanie seba samého. Chýbajúca pripravenosť postaviť sa životným situáciám.

Alzheimerova choroba: Túžba opustiť túto planétu a neschopnosť prijímať život aký je.

Anémia: Slabosť svojho ja, nerozhodné a polovičaté postoje, smútok, zúrivosť a strach zo života, pocit, že nemám žiadnu hodnotu.

Anorexia: Chcieť byť oslobodený od všetkého zlého, nízkeho, telesného. Vysoké ideály, odmietanie vzťahov a väzieb.

Angína: Strach a potláčané emócie a tvorivosť.

Ateroskleróza: Vzdor, napätie, zaťatá úzkoprsosť, odmietanie dobra.

Artritída: Chýbajúca pohyblivosť, stuhnutosť, tvrdohlavosť, chýbajúca vrúcnosť, úzke normy a ohraničenia.

Artróza: Duchovno-duševná deformácia, deformácia vlastnej osobnosti, chybný postoj, ťažkopádnosť.

Astma: Potláčanie vlastných emócií, neschopnosť dýchať sám za seba, potláčaný plač a pocit previnenia za to, čo sa odohráva v mojom blízkom okolí.

Bolesť: Túžba po láske a bezpečí. Neprehliadnuteľná výzva všimnúť si posolstvo tela, ale aj príležitosť na zmenu. Znak blokády.

Bradavica: Vyjadrenie nenávisti, presvedčenie, že som škaredý.

Bradavica na chodidle: Zloba ako podstata chápania života, rastúce obavy z budúcnosti.

Bronchitída: Rozjatrené rodinné prostredie, hádky a krik alebo dusivé ticho.

Bezvedomie, mdloby: Chcieť sa vyhnúť situácii, preťaženie, útek do stavu bezmocnosti.

Cestovná horúčka: Podvedomá vôľa chcieť všetko kontrolovať, pocit rozdania sa, neschopnosti z niečoho vyviaznuť.

Celulitída: Lipnutie na neúspechoch z minulosti, neschopnosť vyrovnať sa s krivdami z útleho detstva a ťažkosti pri pohybe vpred, strach vybrať si vlastný smer.

Cukrovka: Sklamanie. Túžba po tom, čo by bolo bývalo, keby bolo bývalo a sústavná potreba ovládať iných. Neschopnosť milovať.

Cysty: Spomienky na minulé bolestivé zážitky, neschopnosť odpustiť staré krivdy, falošný, nesprávny rast.

Depresia: Potlačené ma dostáva pod tlak. Nie som sám sebou, nepripúšťam si pocity, skutočne nežijem.

Detské choroby: Proces vyrovnávania sa so svetom, krok k zrelosti, vyrovnávanie sa s danou situáciou.

Dna, ochorenie kĺbov: Osobnosť sa stala neflexibilnou. Potreba dominovať, byť nadradený, netrpezlivosť a hnev.

Duševná choroba: Útek od rodiny, únik pred skutočnosťou, uzavretie sa do seba, násilné odtrhnutie od života.

Dutiny: Alergia na konkrétnu osobu, na niekoho blízkeho.

Dýchacie problémy: Strach alebo odmietanie naplno prijímať život. Pocit, že nemám právo zaberať priestor či dokonca vôbec existovať.

Dýchavičnosť: Strach a nedôvera v beh života, ustrnutie v detstve.

Ďalekozrakosť: Zadržiavaná zlosť a hnev, ktoré nie sú, alebo nemôžu byť vyjadrené, sklony stále si niečo nevšímať.

Ekzém: Vnútorné protiklady, „psychická vyrážka“.

Epilepsia: Pocit prenasledovania, zavrhovanie života a obrovský vnútorný boj, násilie proti sebe.

Frigidita: Priveľa kontroly a sebaovládania. Odmietanie a nevôľa podľahnúť. Strach, neprijímanie sexuálnej rozkoše a presvedčenie, že sex je niečo zlé.

Gastritída: Dlho trvajúca neistota a pocit, že zlý osud ma neminie.

Hemoroidy: Strach z termínov, zloba z minulosti, strach zbaviť sa bremena z minulosti.

Herpes, pásový opar: Volanie o pomoc, hľadanie kontaktu. Strach a nedôvera. Myšlienkový a pocitový začarovaný kruh.

Hluchota: Odmietanie, tvrdohlavosť, izolácia, čo nechceme počuť.

Hnačka: Strach a odmietanie, útek pred niekým alebo niečím. Neschopnosť, alebo nevôľa sa s niečím vyrovnať, chýbajúca flexibilita.

Hnisavá angína: Silné presvedčenie, že nemôžem požiadať o to, čo potrebujem.

Horúčka: Zloba, rozhorčenie.

Cholesterol: Upchaté priechody radosti, strach prijímať radosť.

Chrápanie: Tvrdohlavé odmietanie zbaviť sa starých psychických návykov.

Chrbtica: Predstavuje životnú oporu.

Chrbtica krčná: Odmietanie vidieť druhú stranu problému, tvrdošijnosť a nepružnosť.

Chrbtica zakrivená: Strach a snaha lipnúť na starých myšlienkach, nedôvera v život, nedostatok mravnej čistoty.

Chrípka: Reakcia na všeobecnú negativitu a na negatívne presvedčenia, strach.

Chronické choroby: Odmietanie zmien, strach z budúcnosti, pocit neistoty.

Impotencia: Sexuálny tlak, napätie, vina, spoločenské predsudky, nevraživosť voči bývalému partnerovi, strach z matky. Pocit viny, neskúsenosť, nesprávne očakávania, neistota.

Infarkt: Vypudenie každej radosti z tela kvôli peniazom, postaveniu, funkcii a pod.

Infekcie: Akútne, podvedomé rozpory. Podráždenosť, hnev, rozladenosť.                                                                                                                                                                                        

Ischias: Pokrytectvo, strach z peňazí a budúcnosti. Ale aj skutočné, alebo len pocitové preťaženie, pocit menejcennosti, strach zo zodpovednosti, vnútorný tlak.

Klimaktérium: Strach, že ma už nikto nebude chcieť, obrovský strach zo starnutia, zavrhnutie seba a pocit, že nemám žiadnu hodnotu.

Kĺby: Predstavujú zmeny životného smeru a ľahkosť, s akou prebiehajú.

Koktanie: Strach z nahromadených pocitov, zo zvieracieho, pudového a telesného. Túžba po kontrole.

Koleno: Predstavuje hrdosť, tvrdohlavé ego. Potrebujeme odpustiť, pochopiť, súcitiť a ľahšie sa prispôsobovať.

Kóma: Útek pred niekým alebo niečím.

Kosti, lámavosť: V niečom som sa utvrdil, chýbajúca elasticita, niečo staré sa zlomilo, nový začiatok. Kosti predstavujú štruktúru vesmíru.

Kožné problémy: Lipnutie na bezcenných predmetoch z minulosti, pocit ohrozenia.

Krivica: Citová podvýživa, nedostatok lásky a bezpečia.

Krvácanie: Unikanie radosti z tela, zloba.

Kŕče: Napätie, strach, lipnutie na niekom alebo na niečom, v brušnej dutine naznačujú strach a snahu zastaviť tok života.

Kŕčové žily: Zotrvávanie na určitom stanovisku, chýbajúca elasticita, pružnosť, vnútorné odmietanie danej situácie.

Krátkozrakosť: Strach z vonkajšieho sveta, tlak, že človek musí dosiahnuť výkony, stres, chýbajúci rozhľad. Neschopnosť voľne vyjadriť strach a agresie.

Krvný tlak nízky: Človek sa vyhýba situáciám, chýbajúca konfrontácia s konfliktami, nedostatočná dynamika, aktivita.

Krvný tak vysoký: Prehnane vystupňovaná dynamika, ovládanie pocitov, ctižiadostivosť, chýbajúca flexibilita.

Krvný obeh, poruchy: nedostatok energie a impulzov, odpor, obrana, alebo zúrivosť.

Leukémia: Násilné ubíjanie inšpirácie, pocit, že nič nemá význam.

Lupienka: Strach, že mi niekto ublíži, umŕtvovanie zmyslov a ega, odmietanie prijať zodpovednosť za vlastné city. Hľadanie blízkosti a náklonnosti, strach z toho, že budem zranený, ochranný pancier.

Lymfatické problémy: Varovanie, že myseľ sa potrebuje sústrediť na najzákladnejšie životné skutočnosti, na lásku a radosť.

Menštruačné ťažkosti: Odmietanie vlastnej ženskosti, previnilosť, presvedčenie, že genitálie sú hriešne alebo nečisté. Odmietania byť ženou, chýbajúca otvorenosť pre niečo nové, strach zo zodpovednosti. Požiadavka rozšíriť úzke sebavedomie.

Migréna: Znechutenosť z nátlaku a manipulácie zo strany druhých, sexuálne obavy.

Močový mechúr: Úzkosť, lipnutie na starých myšlienkach a názoroch, strach zbaviť sa minulosti, hnev väčšinou na partnera.

Mozgová mŕtvica: Kapitulácia, odpor a pocit, že radšej umrieť, ako sa zmeniť, zavrhovanie života.

Mozgový nádor: Nesprávne, naprogramované úsudky, tvrdohlavosť, odmietanie zmeniť staré psychické návyky.

Mŕtvica: Odumrela jedna oblasť života, emocionálna neschopnosť, alebo nevôľa, slepota k činnosti, odmietanie.

Nádcha: Priveľa udalostí naraz, psychický chaos, drobné krivdy. Je to aj vnútorný očisťovací proces, človek má niečoho plné zuby.

Nádory: Neochota zabudnúť na staré krivdy, nechuť odpustiť, rastúci odpor.

Nadúvanie: Konfrontácia s nestráviteľným vnútorným tlakom pomocou odporu, nedostatočná tolerancia.

Nadváha: Vnútorná prázdnota, hlad po láske, túžba po nežnosti, zlý obraz o sebe samom.

Nechty, obhrýzanie: Vnútorné napätia agresie, poukazovanie na pociťované, alebo skutočné nespravodlivé zaobchádzanie, nevyriešené rozpory. Ich obhrýzanie znamená sklamanie, zožierajúce myšlienky, nenávisť k jednému z rodičov.

Nedoslýchavosť: Nechcieť počuť. Verím, že nepočujem správne.

Neplodnosť: Chýbajúca pripravenosť vzdať sa svojej slobody, strach pred zodpovednosťou, rozum a cit nie sú v harmónii. Strach a odpor voči životu. Zotrvávanie na starom.

Nervozita: Úzkosť, svár, zhon, nedôvera v chod života. Strach, stres, obávanie sa následkov, zlá potrava, nedostatok vnútorného pokoja.

Nervové zrútenie: Sebectvo, zablokovaná komunikácia.

Nespavosť: Nedôvera v chod života, vina a strach. Vôľa chcieť všetko kontrolovať, nevhodné podmienky (posteľ, zvuky, teplota). Treba sa naučiť uvoľniť sa, odovzdať.

Nevoľnosť a vracanie: Odmietanie určitej myšlienky alebo zážitku. Prianie, aby sa niečo nestalo. Obrana.

Nočné pomočovanie: Plač mechúrom, protest proti zlému zaobchádzaniu, preťaženie.

Nosné mandle: Rodinné nezhody, dieťa sa cíti nevítané.

Obezita: Strach, potreba ochrany, útek pred citmi, neistota, zavrhovanie seba samého. Hľadanie sebarealizácie a naplnenia.

Obličky, zápal: Kritika, sklamanie, neúspech, hanba, reakcie na úrovni malého dieťaťa.

Obrna: Ochromujúca žiarlivosť, túžba zastaviť niekoho.

Ochrnutie: Hlboko usadený strach, zablokovanie citov, vnútorný tlak, nepripúšťam si svoje ja. Hrôza, útek pred niekým alebo pred určitou situáciou, odpor.

Páchnuci dych: Zloba a pomstychtivé myšlienky, skazené, zahnívajúce myslenie, špinavé ohováranie.

Páchnuci pot: Strach z ostatných, odpor voči sebe samému.

Pálenie záhy: Agresia, hnev, bojazlivosť, zvieravý strach.

Pankreas – zápal: Predstavuje sladkosť života.

Paradentóza: Hnev na vlastnú nerozhodnosť, od slov ďaleko k činom. Chýbajúca vnútorná pevnosť, citlivosť, neschopnosť sa prehrýzť, malá sebadôvera. Požiadavka tvrdo pracovať.

Parkinsonova choroba: Intenzívna potreba všetkých a všetko ovládať.

Pečeň: Sídlo hnevu a primitívnych emócií. Neustále ťažkosti a nadávky, pocit, že ste zlí, ustavičnou kritikou iba klamete sami seba.

Plač: Slzy sú riekou života, tečú od radosti aj od žiaľu a strachu.

Platničky: Nerozhodnosť, pocit, že v živote nemám nijakú oporu.

Pľúca: Schopnosť prijímať život.

Pľuzgiere: Odpor, nedostatok citovej ochrany.

Pocit menejcennosti: Považujem sa za nevhodného lásky, chýbajúca sebaláska, negatívny obraz seba samého, požiadavka spoznať, kto skutočne som.

Pohlavné choroby: Sexuálna vina, potreba trestu a presvedčenie, že genitálie sú hriešne a nečisté. Zneužívanie druhých.

Pomliaždeniny: Drobné životné problémy, trestanie seba samého.

Pomočovanie u detí: Strach z rodiča, väčšinou otca.

Popáleniny: Zloba, hnev, podráždenosť.

Potrat: Strach z budúcnosti, nesprávna voľba času.

Predčasný pôrod: Podvedomé a potlačené odmietanie, strach pred zmenou.

Predmenštruačný syndróm: Podliehanie zmäteným a zavadzajúcim názorom a vonkajším vplyvom, zavrhovanie ženskosti.

Problémy s prostatou: Psychické obavy oslabujúce potenciu, sexuálny tlak a vina, presvedčenie, že človek musí zostarnúť, kapitulácia.

Prsia, uzliny, cysty, nádory v prsiach: Prehnaná starostlivosť, panovačnosť, prekážky druhým v raste.

Prehnaná poriadkumilovnosť: Vnútorná neistota, hľadanie opory, želať si uznanie, neusporiadaný vnútorný svet, chýbajúca rovnováha.

Posadnutosť umývaním sa: Pocit skutočnej, alebo vymyslenej viny, želanie očistiť sa, zlé svedomie, nutkanie niečo dobre urobiť.

Pruh: Už som viac nezniesol tlak a záťaž. Niečo sa vo mne zlomilo. Sklon k trestaniu sa.

Rakovina: Veľká krivda, dlhodobý odpor a nenávisť, skryté tajomstvo alebo zármutok, ktorým sa človek dlhodobé vnútorne stravuje. Tajená nenávisť a pocit, že nič nemá zmysel. Nezvládnutá osobná situácia, zredukovaná obranyschopnosť, bujnenie negatívnych pocitov.

Reuma: Agresívne impulzy vedú k napätiu svalov, zadržiavaná zlosť, hnev, agresie, horkosť, túžba po pomste.

Roztrúsená skleróza: Izolácia stvrdnutím, zaťatosť, neprístupnosť, neoblomnosť, nepružnosť a strach.

Trávenie, ťažkosti: Duševné prejedanie sa, neschopnosť, alebo neochota stráviť kritiku, zbaviť sa agresií.

Senilita: Návrat do bezpečia detstva, vyžadovanie starostlivosti a pozornosti, spôsob ovládania blížnych, únik.

Skolióza: Vláčenie bremien života, bezmocnosť a beznádej.

Slepota: Požiadavka posilniť vnútorný zrak, vidieť skutočnosť vnútornými očami.

Srdce, ťažkosti: Dlhotrvajúce citové problémy, málo radosti, zaťatosť v srdci, presvedčenie, že treba žiť v napätí a strese.

Srdcový infarkt: Kvôli vnútorným blokádam nemôže život prúdiť voľne a bez prekážok, zaťažovanie hlavy. Človek musí väčšmi počúvať svoje srdce a pocity.

Strach: Úzka osobnosť, nevyriešené úlohy života, chýbajúce sebavedomie.

Stres: Zbytočný pokus zvládnuť za rovnaký čas viac, perfekcionalizmus.

Svrbenie: Niečo ma omína. Túžby a želania, ktoré sú človeku proti vôli, nespokojnosť, výčitky svedomia, nutkanie odísť alebo utiecť.

Štítna žľaza, jej zvýšená činnosť: Mimoriadne sklamanie, že nie som schopný robiť to, čo chcem. Uspokojovanie druhých, nie seba.

Trombóza: Pocit osamelosti a strachu, pocit, že nemám žiadnu hodnotu, že nerobím dosť, že nikdy nevládzem. Nepohyblivé stanoviská.

Únava: Odpor, nuda, málo lásky k tomu, čo robím.

Úrazy: Stratil som pevnosť, pošmykol som sa, chýbajúca harmónia so sebou samým.

Uretritída, zápal močovodu: Hnev, zväčša na opačné pohlavie alebo partnera, obviňovanie druhých.

Uši, bolesti: Zloba, odmietanie počúvať, prílišný rozruch a zmätok, hádky rodičov.

Vyrážky: Prekypujúca, kvasiaca zloba. Porovnávam sa z druhými.

Vypadávanie vlasov: Trauma, chýbajúca životná sila, slabá výživa, zaťažená psychika.

Výtok, biely: Presvedčenie, že ženy sú ovládané opačným pohlavím, zlosť na partnera.

Zachrípnutie: Nemať slov, pocit bezmocnosti, vnútorné konflikty.

Zajakávanie: Neistota, nedostatok sebavyjadrenia, chybná predstava, nie je dovolené plakať.

Zápal hrubého čreva: Strach stáť si za vlastným názorom, chýbajúca schopnosť presadiť sa a prekonávať rozpory, pocit útlaku a prehry, silná potreba lásky a sympatie.

Zápal pečene: Odpor k zmene, strach, hnev, nenávisť.

Zápal pľúc: Zúfalstvo, únava zo života, citové rany, ktorým nie je dovolené, aby sa zahojili.

Zápal slepého čreva: Strach zo života, zablokovanie toku dobra.

Zápal spojiviek: Chýbajúca pripravenosť pozrieť sa na konflikt.

Zápcha: Odmietanie zbaviť sa starých myšlienok, uviaznutie v minulosti, niekedy aj lakomstvo.

Závrat: Slabá vnútorná rovnováha, pocit, že dostávam málo pozornosti.

Zuby: Predstavujú rozhodnutie. Problémy so zubami znamenajú dlhotrvajúcu nerozhodnosť, neschopnosť analyzovať myšlienky a robiť príslušné rozhodnutia.

Zubný kaz: Chýbajúca pevnosť, tuhosť a podstata. Vyhýbam sa ťažkostiam, problémy potláčam, namiesto toho, aby som ich riešil.

Žihľavka: Zveličovanie problémov, utajovaný strach.

Žlčové kamene: Hnev, agresie, zatrpknutosť, skostnatené myšlienky, odsudzovanie druhých, pýcha.

 

  „Všetky choroby vznikajú z neochoty odpúšťať. Keď ochorieme, musíme pátrať vo svojom srdci, aby sme zistili, komu máme odpustiť.“ (Louise L. Hay) 

 .

Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo všetko môže byť za tým, že nie si v súlade so svojou dušou a nežiariš so svojimi darmi duše. Tie tu má úplne každý a je len na nás, či si dovolíme odhaliť ich, nájsť a ukázať svetu aj sebe.

⇓⇓⇓

S láskou,

Martina      

Harmónia života

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.