ZÁMER DUŠE PRE NOVÝ ROK 2023

Milá Bytosť,

ďakujem Ti za to, že sa pripájaš k tejto Meditácii & Vizualizácii pre tvorbu nového roka, pre ladenie sa na budúcnosť už teraz z prítomného okamihu. Prajem príjemné počúvanie a ak budeš mať otázky, som tu.


Ako ďalej pokračovať, ak ťa zaujíma tvorba svojho života v súlade s Dušou? Napr. aj 7-dňovým programom vedených meditácií –> CESTA DUŠE K HOJNOSTI

S láskou k nám,

M.