Meditácia: Si dosť dobrá

Táto meditácia podporuje a uzdravuje vnútornú ženu, zlepšuje vnímanie vlastnej hodnoty, otvára láskavé srdce a ukotvuje nás v našom vlastnom vedení.