Meditácia NÁVRAT K SEBE


Začni tvoriť a objavovať rozpoznávanie nekonečných možností. V uvoľnenom stave sa staneš Tvorcom svojich vlastných zázrakov. Na Ceste Duše Ťa s láskou a bezpečne prevediem.

Návrat k láske a radosti.

  1. Meditácia pre spojenie sa s božskou iskrou

2. Meditácia pre zvýšenie energie a vibrácií

3. Meditácia pre hojnosť a bohatstvo

4. Meditácia pre nádherný deň plný zázrakov

5. Meditácia na prepis finančného vzorca

6. Meditácia: Robím, čo milujem a milujem, čo robím

7. Meditácia: Keď ma moja Duša vedie