Klub HARMÓNIA ŽIVOTA

Klub Harmónia života bude prebiehať v skupine na Facebooku, živé vysielania, otázky – odpovede, rôzne channelované správy aktuálne pre daný mesiac a skupinu žien.


Každý mesiac sa budeme venovať témam osobného rozvoja s presahom do spirituality, spojenia sa so Zdrojom, s Dušou, Intuíciou.
Budeme odblokovávať rôzne záseky, blokácie, strachy, smútky a spájať sa so svojou podstatou.
V rámci rodových línií a vzťahom v rámci rodiny, na pracovisku, či v biznise.
Budeme čistiť, liečiť, harmonizovať rôznymi technikami a metódami. Najmä hravou a láskavou formou, no zároveň rýchlou a efektívnou.
.