7 meditácií Cesta Duše k hojnosti + bonus


BONUS: 13 spôsobov, ako sa cítiť lepšie a vitálnejšie

 1. meditácia a vizualizácia, každý deň aspoň 15 minút
 2. čítanie kníh a článkov, vzdelávanie sa v oblasti, ktorá Ťa baví
 3. šport, fyzická aktivita, tanec, rýchla chôdza, čerstvý vzduch, spev
 4. vyvážená strava a pitný režim, zváž aj pôst, alebo ľahkú stravu aspoň 1 deň v týždni
 5. hudba, akú počúvaš (pozor na slová, aké sa v piesni opakujú, ako vyzerá autor textu, interprét)
 6. humor, smiech, dostatok času pre to, čo Ťa baví, teší, tvorivá činnosť (maľba, spev, ručná tvorba sviečok, mydiel…)
 7. prejavenie vďačnosti za všetko, čo už máš a čo si dosiahla
 8. pobyt v prírode, na slnku, liečivé kamene, prívesky, náramky
 9. vedomé dýchanie, rozširovanie hrudníka, hlboké dýchanie, znižuje stres a vnútorný tlak
 10. menej času pri TV, resp. minimum reklám (aspoň zvuk vypni)
 11. obklop sa ľuďmi, ktorí Ťa budú podporovať (aj virtuálne, aj naživo)
 12. uvedomovanie si svojich myšlienok a vnútorného monológu, ako so sebou hovoríš
 13. zameranie sa na prítomný okamih a vychutnávanie si prítomnosti

+ pobyt v prírode, každé ročné obdobie nám niečo iné prichádza ukázať a v inej oblasti nášho života nás obdariť i podporiť.

Energia zo stromov

Stačí sa o strom oprieť alebo ho oboma rukami objať, stíšiť svoju myseľ a odovzdať mu svoju bolesť a problémy. Pritom v sebe musíš zintenzívniť predstavu, že jeho magnetická liečebná moc a sila prúdi od jeho koreňov pod povrchom kôry až k rukám a Ty ju do seba pomaly nasávaš. Vnímaví ľudia účinky čoskoro zacítia.

Čo hoja a liečia ?

Najväčšie množstvo liečebného magnetizmu má breza, dub, lipa, smrek a borovica, málo magnetizmu majú ovocné stromy a agáty. Ľudia so slabým krvným obehom, ktorým je stále zima, sú často unavení a bez nálady, by mali vyhľadať energetické vyžarovanie ihličnatých stromov.

Ak sa cítiš slabá, nájdi si dub, zdroj vitality a energie. Pri problémoch s láskou vyhľadaj lipu. Sebavedomie zdvihne jedľa a pri nervozite pomôže breza. Svoje trápenie môžeš zveriť gaštanu. K topoľu alebo gaštanu sa postav aj vtedy, keď sa potrebuješ zbaviť napätia, zápalu, alebo si prečistiť telo. Lipa, strom Slovanov, je symbolom zmierenia a lásky. Jej voňavý kvet je účinný proti nádche a prechladnutiu. Ak si sadneš pod lipu v čase jej kvitnutia, v duši sa Ti rozprestrie pokoj, láska a optimizmus. Čierna baza mala blahodarný účinok na vyliečenie mnohých ochorení. Plody gaštana nosené vo vreckách ochránia pred reumatizmom. Javor zmierňuje horúčkovité stavy a čerešňa chráni pred temnými vplyvmi. Jabloň má silu nesmrteľnosti, hruška očisťuje organizmus, zmierňuje dnu a reumatizmus.

Milá Duša, ďakujem Ti veľmi pekne za tvoju účasť v Ceste Duše k hojnosti a z celého srdca Ti prajem všetko dobré, nech tvoríš svoju realitu v súlade s Tebou, k Tvojej vlastnej spokojnosti, radosti a bohatstvu.


Chceš dostávať novinky? Ak ešte nie si, prihlás sa k odberu