21-dňový program SÍRIUS


21 – dňový online program SÍRIUS plný podpory k zmene a ľahšiemu ukotveniu nových nápadov a návykov. Denne 10-15 minút praxe. Pozrieme sa na strachy, zahltenosť, pocity vyhorenia, úzkosti, smerovanie k novým návykom a ľahkej dennej rutiny + začlenenie sviežich rituálov.

Krok za krokom vlastným tempom. Sama si určíš, či sa programu budeš venovať ráno, na obed, či podvečer …


21 postupných krokov, ktoré povedú k zmene, ktorú si sama vyberieš a vytvoríš.

Forma: 21 e-mailov, ku ktorým sa môžeš kedykoľvek aj spätne vrátiť

Časová náročnosť: 10-15 minút denne

Cena: 29,- Eur

Doba trvania: 21 dní

Začiatok: kedykoľvek v čase zakúpenia