Muž cez ženu otvára svoje srdce. Žena cez muža objavuje svoju silu.

Muž sa cez ženu dostáva k svojmu cíteniu. K tomu, z čoho má najväčší strach. K sebe samému. K svojim pocitom. K tomu, čo ho bolelo. K tomu, čo ho bolí doteraz, len to je potlačené a v „slabej“ chvíli sa pripomenie … lebo však „chlapci neplačú“. Je to niečo, od čoho najradšej by utekal čo najďalej. Niečo od čoho sa odpojil, aby prežil, aby dokázal loviť, zabezpečiť, zabíjať, prežiť. Žena mu daruje svoje vnímanie a cítenie, že strach, ktorý ho presahuje dokáže nie pochopiť, ale precítiť. Dôveru a istotu, že to ustojí, aj keď všetko naokolo buráca. Nemusí už pred sebou utekať. Je pevný aj citlivý vo svojom srdci a viere v seba. Toto všetko láska dokáže.

Žena sa cez muža dostáva k svojej sile. S mužom sa stáva silnejšou a zároveň sa už nebojí svojho duchovného potenciálu. Prijíma svoju silu a moc. Dovolí si byť tou silou. Môže spočinúť v láske a odovzdaní sa. Už dokáže odložiť svoj strach z mužskej energie, z potrestania, z ublíženia, z poníženia, zo zničenia. Nemusí už nikomu dokazovať svoju cenu. Vie, že má moc spracovať si dávne zranenia, skúšky slúžky, odmietnutia. Navracia sa do svojej ženskej energie. Prijíma svoju moc a silu smerom k láske. Toto všetko láska dokáže.

MUŽ CEZ ŽENU OTVÁRA SVOJE SRDCE.

ŽENA CEZ MUŽA OBJAVUJE SVOJU SILU.

Skúsme spoločne byť v láske pre lásku. Nebojujme. Podporujme sa. Dôverujme si.

Mužovou silou je jeho trpezlivosť. Schopnosť ustáť ženine emócie, vtedy je tu prítomná ťažká skúška. Ustáť jej emócie, nálady a búrky. Muž, neutekaj pred ženinými emóciami. Nie si už malý chlapec, ktorého mama pokarhá, alebo odmietne mu prijatie. V láske k sebe a opore k žene. Každá búrka raz prejde, slnko vyjde, tak aj žena sa uvoľní, nájde v sebe silu odovzdať sa, oprieť sa o mužovo rameno. Pamätaj na svoju trpezlivosť. To nie je nevšímavosť, je to dar.

Ženinou silou je vnímanie a cítenie na mnohých vrstvách. Schopnosť ustáť mužove odchody, či mlčania býva zaťažkávajúca skúška. Žena, ostaň sama sebou. Nepodkladaj, neznižuj svoje nároky, nebuď malým dievčatkom, ktoré v mužovi hľadá otca. Nepredávaj sa pod cenu za kúsok priazne. Buď sama sebou, tajomná, zvodná, mocná a pritom prijímajúca a láskavá. Muž vie, prečo koná tak, ako koná. On ťa nezraňuje, podporuje ťa na tvojej ceste, aby si znovu našla v sebe stratenú silu a sebahodnotu.

Toto všetko LÁSKA dokáže ustáť. Všetci sa učíme. Všetci sme učitelia a žiaci. Každý na inom stupni. No nie vyššie, alebo nižšie. Len inak, s inými skúsenosťami, inými skúškami a inými plánmi, čo sme sa sem prišli naučiť a snáď aj pochopiť. A nik z nás nemá všetko hotové a spracované. Inak by tu nebol.

MUŽ CEZ ŽENU OTVÁRA SVOJE SRDCE.

ŽENA CEZ MUŽA OBJAVUJE SVOJU SILU.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.